coaching

“ Durf de mens die je echt bent te ontmoeten
en in je armen te sluiten “

– Huub Verlinden

Je kunt voor een coachings-traject kiezen als je vragen hebt m.b.t. het vinden van je eigen balans, of het vinden van je eigen weg. In mijn praktijk is er de mogelijkheid om te kiezen voor coaching in de praktijk en lichaamswerk of coaching in de natuur m.b.v. wandel coaching. Ook een combinatie van coaching in de praktijk en natuur is mogelijk. Dit kunnen we bespreken in het kennismakingsconsult.

Bij coaching is er sprake van een gespreks-onderdeel en daarnaast vindt er vaak ook een passende lichaamsgerichte therapievorm plaats. (aangepast aan je vraag en het probleem). Hierdoor blijft het bewust worden niet alleen in je hoofd zitten maar er verandert ook daadwerkelijk iets in je lichamelijke balans (b.v. opheffen van lichamelijke, emotionele of energetische blokkades). Er is bij coaching sprake van jezelf ont-wikkelen en daardoor steeds meer in contact komen met je eigen kern.

Door op de juiste manier de verschillende lagen die je in de loop van je leven om je heen hebt gesponnen af te pellen, kom je steeds meer uit bij jezelf en je kwaliteiten. 

Vanuit een holistische visie, maak ik ook gebruik van het lichaam als uitgangspunt, waar veel waarheden zijn opgeslagen. Vanuit het denken kun je jezelf meestal namelijk wel begrijpen, maar het denken kan soms blokkerend werken op het weer laten stromen en loslaten. Daarom werk ik ter ondersteuning ook met een lichaamsgerichte therapievorm die daadwerkelijk iets in beweging brengt, zodat het niet alleen begrepen wordt, maar ook echt een verandering teweeg brengt. (op fysiek, emotioneel en energetisch niveau). Ook voice dialogue kan een onderdeel zijn om bewust te worden welke stemmen je hebt en volgt.

Zo maak je contact met vragen als o.a.: (iedereen heeft zijn eigen vragen)
-Hoe kan ik meer in contact komen met wat ik wil en dit aangeven aan de buitenwereld?
-Hoe geef ik richting aan mijn leven?                                                                       -Hoe kom ik meer in balans met mezelf?                                                                 -Wat zijn mijn saboteurs?                                                                                             -Ik zoek handvatten in mijn proces van bewustwording, waar ik soms in vast loop of omdat bepaalde dingen zich steeds weer herhalen.                         -Hoe kan ik weer /meer in contact komen met mijn passie, mijn  vuur           -Ik zoek ondersteuning in mijn leven om meer in balans te blijven met mezelf en/of de buitenwereld.                                                                                    – Hoe kan ik me meer verbinden met mijn hart?

etc. 

 “ Bewustwording is een sleutel
tot genezing
en heelwording “
– Huub Verlinden